Γιατί “κολλάνε” οι εξαγορές των funds σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ένας κλάδος με σημαντική επενδυτική προοπτική και ζήτηση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και εξαγωγικά που δεν παύει ωστόσο να παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες, είναι αυτός των τροφίμων, όπου συγκεκριμένα funds επενδύουν στην Ελλάδα και ειδικότερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.