Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στην Κοζάνη

Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των δύο σχολικών μονάδων στο Δήμο Κοζάνης και συγκεκριμένα των Δημοτικών Σχολείων Αιανής και Κοίλων περιλαμβάνουν παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στις τοιχοποιίες και στα φέροντα στοιχεία για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED.

Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Μακεδονία 2014 -2020».

Βασικό μέλημα με την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων στο Δήμο Κοζάνης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους εσωτερικούς χώρους.