Οξύς ανταγωνισμός των τραπεζών στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σε αντικείμενο σφοδρού ανταγωνισμού μεταξύ συστημικών και μη τραπεζών εξελίσσονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες, στην πλειονότητά τους, παραμένουν αποκλεισμένες από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι μικρές και ατομικές επιχειρήσεις ανέρχονται σε περίπου 850.000, εκ των οποίων λιγότερες από 130.000 χρηματοδοτούνται από τις ελληνικές τράπεζες.