Αρχές Ιανουαρίου σε πλήρη λειτουργία το νέο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB έχει στόχο τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.