Γιατί δεν φοβίζει το ΥΠΟΙΚ η καταιγίδα που έρχεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ταμειακά διαθέσιμα και swap επιτοκίων θα καλύψουν το -περιορισμένο- δανειακό πρόγραμμα του 2023, το οποίο δεν θα ξεπεράσει τα 8 δισ. ευρώ, χωρίς να αυξηθεί παράλογα το κόστος δανεισμού. Η Ελλάδα μπορεί να μείνει αλώβητη και από την ποσοτική σύσφιξη, ακόμη και αν αυτή περιλάβει τα ομόλογα του PEPP, αφού το πρακτικό αποτέλεσμα για την χώρα θα είναι να βγούν στην αγορά ομόλογα τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν, καλύπτοντας τις ανάγκες των επενδυτών.