Η πρώτη γυναίκα πρύτανης στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Την πρώτη γυναίκα πρύτανη απέκτησε το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά την χθεσινή εκλογή που έγινε μεταξύ των μελών του Συμβουλίου διοίκησης του. Η καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου, που εξελέγη με άνεση μεταξύ των αντιπάλων της, είναι ταυτόχρονα και η πρώτη γυναίκα πρύτανης που προέρχεται από το χώρο της «ανδροκρατούμενης» ιατρικής επιστήμης πανελλαδικά.

Και γυναίκα και γιατρός έτσι, η νέα πρύτανης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξελέγη από την πρώτη ψηφοφορία μεταξύ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για τις τέσσερις θέσεις αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, η Άννα Μπατιστάτου, θα προτείνει τους καθηγητές Παναγιώτα Καντή (αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων), Γιάννη Λεονάρδο (αντιπρύτανη διοικητικών-οικονομικών), Θεόδωρο Ματίκα (αντιπρύτανη έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης), Ξενοφώντα Μπήτσικα (αντιπρύτανη διεθνών σχέσεων, δια βίου μάθησης και εξωστρέφειας).

Παράλληλα μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, ενώ η κυρία Μπατιστάτου εξελέγη με πλειοψηφία 8 από τα 11 μέλη του Συμβουλίου.

«Το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα πανεπιστήμιο αριστείας, που θεραπεύει με ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδόν όλες τις επιστήμες» λέει η ίδια μιλώντας στο in.gr. «Παρά τους γρήγορους μετασχηματισμούς που επιβάλλουν οι αρνητικές συγκυρίες, το ανθρώπινο δυναμικό και οι καλά θεμελιωμένες αξίες του, του επιτρέπουν να διεκδικεί ηγετική θέση στις επιστήμες, τις τέχνες και τον πολιτισμό» αναφέρει.

«Λειτουργούμε με ένα νέο νόμο και αυτή η άγνωστη πραγματικότητα, που έχει εισαχθεί σε θεσμικό επίπεδο, θα δοκιμαστεί στους επόμενους μήνες στην πράξη.  Είναι δική μας υπόθεση να πάμε ένα βήμα μπροστά. Καλούμαστε τώρα να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε όχι μόνο να διασφαλισθεί το πανεπιστήμιό μας ως δημοκρατικός ακαδημαϊκός χώρος παραγωγής και διάχυσης γνώσης και πολιτισμού, αλλά και να πορευθεί ταυτόχρονα με όραμα ανάπτυξης» προσθέτει.

Τα μέλη

Σχετικά με τα νέα μέλη της Διοίκησης του Ιδρύματος αναφέρει ότι «το ενδεκαμελές Συμβούλιο Διοίκησης αποτελείται από εσωτερικά και εξωτερικά μέλη εγνωσμένου κύρους και είναι σε θέση να οδηγήσει το πανεπιστήμιο σε ανοδική πορεία. Αυτή θα επιτευχθεί με ειλικρίνεια και συμμετοχικότητα, υπέρ των οποίων συνηγορεί άλλωστε η πολυεπιστημονικότητα του Συμβουλίου».

«Σε συμβολικό επίπεδο, ως πρώτη εκλεγμένη γυναίκα πρύτανης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η ευθύνη που απορρέει από το πρυτανικό αξίωμα έχει μια επιπλέον απόχρωση, που αφορά στην αρχή της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών, ως θεμέλιο της ακαδημαϊκής δημοκρατίας, που είναι η πρώτη αρχή από όλες» αναφέρει.

Το πανεπιστήμιο που οραματιζόμαστε είναι ανοιχτό, δημόσιο και δημοκρατικό, ενθαρρύνει και προστατεύει τον ελεύθερο λόγο και την απρόσκοπτη διάχυσή του, δίνει χώρο για να αναπτυχθεί η ιδέα και να διερευνηθεί η υπόθεση, ενισχύει την αδελφότητα, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνείδηση, στηρίζεται στην διαφάνεια, την αμοιβαία λογοδοσία, την αλληλεπίδραση με σεβασμό και ανεκτικότητα.  Το μόνο μέλλον που μπορεί να έχει το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως ζωντανός οργανισμός που υπηρετεί την επιστήμη, σέβεται την δεοντολογία, παράγει γνώση και καλλιεργεί αξίες, είναι να αποτελεί εστία εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και πολιτισμού, φυτώριο ελεύθερων ανθρώπων με κριτική σκέψη και δημοκρατικό ήθος» καταλήγει.

Η κυρία Μπατιστάτου είναι καθηγήτρια παθολογικής ανατομίας στην Ιατρική Σχολή του Ιδρύματος