Τα χαρακτηριστικά των νέων εργαζομένων – Οι επιθυμίες τους και οι αναζητήσεις τους, σύμφωνα με μελέτη της MANDYNAMIC

Το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό επιθυμεί να επιλέγει ωράριο εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του, προτιμά την εξ αποστάσεως εργασία, κάνει χρήση πολλαπλών εργαλείων επικοινωνίας, επιμορφώνεται διαρκώς και αναζητά προσαρμοστικότητα και γρήγορη εξέλιξη.