ΤτΕ: Ισχυρή ανάπτυξη 6,2% φέτος αλλά “φρένο” στο 1,5% το 2023 – Αυξημένη αβεβαιότητα και κίνδυνοι

Ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2022 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 6,2%, ενώ του χρόνου αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,5%, αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στην ενδιάμεση έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο το 2022, στο 9,4%, ενώ εκτιμάται ότι σταδιακά θα αποκλιμακωθεί το 2023 και περαιτέρω το 2024, σε 5,8% και 3,6% αντίστοιχα. Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που εντοπίζει η Τράπεζα της Ελλάδος.