Θετική ανάπτυξη μέχρι το 2025 με οδηγούς επενδύσεις και εξαγωγές

Ένα τεράστιο ποσό επενδύσεων που θα αγγίξουν τα 100 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (30 δισ. ευρώ), το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (40 δισ. ευρώ) και τα περίπου 30 δισ. ιδιωτικών κεφαλαίων που θα κινητοποιήσουν, μαζί με τις εξαγωγές θα οδηγήσουν σύμφωνα με την ΤτΕ, σε μέση ανάπτυξη 3,4%, την τετραετία 2022 -2025. Παράλληλα, η ιδιωτική κατανάλωση θα συνεχίσει να αυξάνεται λόγω της μείωσης της ανεργίας, παρά τον πληθωρισμό ο οποίος θα είναι πάνω από 2% και το 2025.