Ολική επαναφορά του ΑΕΠ στο 2010 μέχρι το τέλος του 2023

Την επιστροφή του ΑΕΠ στο ύψος όπου βρισκόταν το 2010, πριν η Ελλάδα μπει στα Μνημόνια, μέσα σε μία τετραετία, θα σημάνει το τέλος του 2023, με την οικονομία να διανύει άλλη μία περίοδο παγκόσμιας κρίσης, έχοντας όμως λύσει πολλά χρόνια προβλήματα που την οδήγησαν στην εγχώρια κρίση χρέους. Από το 2020 μέχρι και το τέλος του 2022 η εικόνα έχει αλλάξει πολύ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα.