Ποιες συντάξεις αυξάνονται και ποιες όχι από την 1η Ιανουαρίου 2023

Αλλάζει πλήρως ο χάρτης των συνταξιοδοτικών παροχών του e- ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2023 λόγω της αύξησης 7,75% στις κύριες συντάξεις. Και αυτό γιατί όχι μόνο η συγκεκριμένη αύξηση θα οδηγήσει σε μία οριζόντια αύξηση όλες τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις αλλά και σε αύξηση όλες τις παροχές (βασικές συντάξεις πρώην ΟΓΑ) οι οποίες υπολογίζονται βάσει του ύψους της εθνικής σύνταξης. Ωστόσο, κάποιες άλλες παροχές του e- ΕΦΚΑ (πχ προσωρινές συντάξεις, προκαταβολές, επικουρικές) δεν θα αυξηθούν.