Πακέτα συναλλαγών με μηνιαία χρέωση προωθούν οι τράπεζες

Στην καθιέρωση ενός μηναίου τέλους συναλλαγών για κάθε ενεργό πελάτη τους στοχεύουν οι συστημικές τράπεζες με στόχο να “κλειδώσουν” τα έσοδα από προμήθειες που χρεώνουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Το 2022 ήταν ένα έτος υψηλής κερδοφορίας για τις τράπεζες, με τα έσοδα από χρεώσεις και προμήθειες να εκτοξεύονται κατά 20,5% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο.