Το επόμενο βήμα του e-ΕΦΚΑ

Το διπλό στοίχημα των Ταμείων για μετασχηματισμό του ΚΕΑΟ και επιτάχυνσης της διαλειτουργικότητάς του με τον e-ΕΦΚΑ, και για εκμηδενισμό των ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ. Το νέο όπλο για την αύξηση των εσόδων από ληξιπρόθεσμες εισφορές και το σχέδιο απονομής των εκκρεμών αιτήσεων επικουρικής σύνταξης.