ΔΥΠΑ: Οι οριστικοί πίνακες 3 πρωτοβάθμιων Επιτροπών για θέσεις ειδικών κατηγοριών στο ευρύτερο Δημόσιο

Σήμερα, Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες ωφελούμενων που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 για 3 από τις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, οι πίνακες αφορούν στις εξής Υπηρεσίες που υπέβαλαν αίτηση οι υποψήφιοι: