Το νέο σχέδιο για την οικονομική ελάφρυνση των επαγγελματιών

Η εξεταζόμενη κατάργηση της εισφοράς ανεργίας και το μέλλον του αποθεματικού των 330 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση κατάργησης της εισφοράς ανεργίας των 10 ευρώ/μήνα, τίθεται ζήτημα επιστροφής της σε όσους την κατέβαλαν. Μέχρι τις 31 του τρέχοντος μηνός οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για τις εισφορές κύριας ασφάλισης, υγείας, επικουρικής και εφάπαξ.