Τράπεζες: Τα “ψιλά γράμματα” της Στρατηγικής Αποεπένδυσης

Οι προβληματισμοί της αγοράς και ο ρόλος των θεσμών. Ανάμικτά αισθήματα έχει προκαλέσει το κείμενο της στρατηγικής που δημοσίευσε το ΤΧΣ καθώς θεωρείται ότι κινείται σε ένα γενικό πλαίσιο που αφήνει αρκετά ερωτήματα ανοιχτά για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Τον οδικό χάρτη της αποχώρησης του Δημοσίου από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες παρουσίασε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με τη δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Αποεπένδυσης έως το 2025. Η στρατηγική που κατήρτισε για λογαριασμό του ΤΧΣ ο διεθνής χρηματοοικονομικός σύμβουλος Rothschild ορίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία της αποεπένδυσης, με κυριότερες τη διαφάνεια και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.