Τι θα φέρει στα ελληνικά ομόλογα η επενδυτική βαθμίδα

Λίγο μικρότερες αποδόσεις στα ομόλογα που θα αποκτήσουν υψηλότερης ποιότητας επενδυτές και πιο σταθερή αγορά χρήματος, θα φέρει σε πρώτη φάση στο δημόσιο δανεισμό η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Στα δευτερογενή κέρδη περιλαμβάνεται η αύξηση του αξιόχρεου των τραπεζών και της πραγματικής αξίας των ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Ο φθηνότερος δανεισμός για τις τράπεζες θα περάσει και στην οικονομία, με φθηνότερα δάνεια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.