“Σήμα κινδύνου” για εμπορικά ακίνητα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου

Προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΚΤ) για κινδύνους από εμπορικά ακίνητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε σήμερα σύσταση για σημάδια ευπάθειας στον τομέα των εμπορικών ακινήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).