Δημοπρατείται το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της Κέρκυρας

Η έναρξη του διαγωνισμού για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην Κέρκυρα, με προϋπολογισμό 181 εκ. ευρώ το οποίο αναμένεται με την ολοκλήρωσή του να δώσει μόνιμη και βιώσιμη λύση στην υδροδότηση του νησιού, είναι πλέον πραγματικότητα.

Σήμερα, αναρτήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και μετά την κατάθεση προσφορών θα ακολουθήσει η επιλογή του αναδόχου.

Σκοπός του έργου μεταξύ άλλων είναι η Κέρκυρα να αποκτήσει νερό υψηλής ποιότητας, να αξιοποιήσει παραγωγικά το σύνολο των υδάτινων πόρων της και φυσικά να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση όλου του νησιού σε βάθος χρόνου.

Ο διαγωνισμός εκτός από την κατασκευή περιλαμβάνει ακόμα λειτουργία και συντήρηση. Η υπαγωγή του έργου στο καθεστώς των ΣΔΙΤ προχώρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τότε, εγκρίθηκε και η συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής του ως του ποσού των 60 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το έργο «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας» είναι ενταγμένο στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025», με προϋπολογισμό 181.226.000 ευρώ.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει, επίσης, τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας, της δεξαμενής Ποταμού, του αντλιοστασίου Ποταμού Β-ΠΟ και 3 αντλιοστασίων γεωτρήσεων. Επίσης, θα εγκατασταθεί σύστημα SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου και θα υλοποιηθούν σχετικά έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη Υδραίου

Όπως δήλωσε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Πρόεδρος της ΔΙΑΔΕΥΑΚ Μερόπη Υδραίου, «Το μεγάλο αυτό έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ένα έργο που ως δημοτική αρχή θέσαμε ως προτεραιότητα από την πρώτη μέρα με συνεχείς παρεμβάσεις, συσκέψεις και συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών. Για μένα είναι μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση γιατί στη πρώτη θητεία μου ως Δήμαρχος, δρομολογήθηκε ένα τεράστιας σημασίας έργο».

Το έργο περιλαμβάνει:

-Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων Μελισσουδίου, εκτροπής Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας.

-Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους  220 χλμ.

-Την  κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Νερού  Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας.

-Την κατασκευή και λειτουργία νέων δεξαμενών και αντλιοστασίων (Χωρεπισκόπων, Τρουμπέτα, Στρογγυλής, Νέα Δεξαμενή Μελιτειέων) μαζί με τη λειτουργία και συντήρησή τους.

-Εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεδιοίκησης των δικτύων.

-Έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών λήγει στις 28 Φεβρουαρίου και το σύνολο των έργων θα έχουν ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια.