ΕΚΤ: Δεύτερη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης – παρόμοια αύξηση τον Μάρτιο

Ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης ακόμα στην επόμενη συνεδρίασή για τη νομισματική πολιτική τον Μάρτιο, ενώ στη συνέχεια θα αξιολογήσει την πορεία που θα ακολουθήσει η νομισματική πολιτική.