Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για τη δημιουργία 120 χώρων φροντίδας βρεφών σε επιχειρήσεις

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στα 150.000 ευρώ περίπου για μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους και στις 107.000 ευρώ περίπου για μεσαίες, που απασχολούν από 100 έως 250 εργαζομένους.