Ανοίγει ο δρόμος του Ηρακλή για τις τιτλοποιήσεις Frontier II και Sunrise III

Η απόφαση της Eurostat να αλλάξει τα κριτήρια με τα οποία οι κρατικές εγγυήσεις των τιτλοποιήσεων προσμετρώνται στο δημόσιο χρέος είχε ως αποτέλεσμα οι δύο τιτλοποιήσεις να μπουν σε “βαθιά κατάψυξη” από το υπουργείο Οικονομικών για περισσότερο από έξι μήνες. Πλέον, πηγές με γνώση των διαδικασιών. εκφράζουν στο Capital.gr την αισιοδοξία τους ότι θα ξεμπλοκάρουν οι τιτλοποιήσεις “Frontier II” και “Sunrise III” για ένταξη στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων “Ηρακλής”. Προβληματισμός για τις υφιστάμενες τιτλοποιήσεις.