Ποιοι και πώς θα λάβουν το έκτακτο ‘’επίδομα προσωπικής διαφοράς”- Το βασικό σενάριο

Εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί το έκτακτο επίδομα για όσους συνταξιούχους δεν έλαβαν πραγματική αύξηση 7,75% από την 1η Ιανουαρίου 2023. Το κλιμακωτό επίδομα θα δοθεί λαμβάνοντας υπόψιν τόσο το ύψος της προσωπικής διαφοράς, όσο και το ύψος της σύνταξης, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο.