Τρόφιμα και υπηρεσίες επιβραδύνουν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

Οι αυξήσεις σε τρόφιμα και υπηρεσίες συνεισέφεραν το 5,6% από το συνολικό 7% της αύξησης του πληθωρισμού τον Ιανουάριο, από 7,2% τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η ανοδική τάση των τιμών στα τρόφιμα και η επιμονή των υψηλών τιμών στις υπηρεσίες προμηνύουν βραδύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.