ΕΦΚΑ: Πώς θα γίνει το κούρεμα χρεών για επαγγελματίες

Το καθεστώς της παραγραφής μη βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών μετά την παρέλευση της 10ετίας ξεκαθαρίζει ο e-ΕΦΚΑ σε εσωτερικό έγγραφο του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Οι νεότερες οδηγίες εστιάζουν στους λόγους αναστολής και διακοπής της παραγραφής των παραπάνω απαιτήσεων. Αναλυτικά παραδείγματα.