Το σχέδιο για τα νέα πακέτα μείωσης εισφορών

Η πρώτη και σημαντικότερη μείωση θα αφορά τις εισφορές των εργοδοτών και των μισθωτών. Το βασικό σενάριο προβλέπει μείωση 2%, ενώ δεν αποκλείεται μείωση ακόμα και 3%. Εισφορές δύο ταχυτήτων προτείνει για τους μισθωτούς το ΙΟΒΕ. Η δεύτερη μείωση αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους από την 1η Ιανουαρίου 2024, μέσω της κατάργησης της εισφοράς υπέρ της ΔΥΠΑ ύψους 10 ευρώ/μήνα.