Πώς η άνοδος του Χρηματιστηρίου αυξάνει τα αποθεματικά του e-ΕΦΚΑ

Η άνοδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις επενδύσεις του e-ΕΦΚΑ σε ελληνικές μετοχές. Σε θετική αναθεώρηση οδεύουν οι εκτιμήσεις για τις φετινές αποδόσεις του μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αύξηση 5% -10% στις αποδόσεις του μικτού αμοιβαίου κεφαλαίου του e-ΕΦΚΑ βλέπουν αρμόδια στελέχη.