Πότε και πώς θα λειτουργήσει ο Φορέας Ακινήτων – Οι επιφυλάξεις της αγοράς

Για το πρώτο τρίμηνο του 2024 μετατίθεται η έναρξη λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων από τα μέσα του 2023 που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Αυτό επιβεβαιώνουν στο Capital.gr πηγές με γνώση των διαδικασιών που εξηγούν ότι θα χρειαστεί υπουργική απόφαση που θα περιγράφει αναλυτικά τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές παραμέτρους του Φορέα οι οποίες δεν αποσαφηνίζονται στον νόμο4738του 2020 που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του.